• Home
  • Tours
  • Encursions
  • Hotels
  • Ticketing
  • Transfers
  • About us
  • Reservations
  • Travel Guides
  • Contact us

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

~ ชมเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ ~ หมู่บ้านสี่โจว แวะชมการแสดงพื้นเมืองชาวไป๋ ชมประเพณีการชงชา 3 ถ้วย ~ หุบผาเสือกระโจน “ไทเกอร์ลิป ปิ้งจอร์จ” ~ เขตเมืองเก่าจงเตี้ยน ชมถนนคนเดิน ~ วัดซงจ้านหลิน วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี ~ ชมสวนสาธารณะเฮยหลงถัง หรือ สระมังกรดำ ~ ชมโชว์ ในรูปแบบของบทกวีและภาพวาดเต้นรำ "Lishui Golden Sands" ~ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของจีน ~ หมู่บ้านน้ำหยก ชมศาลตงปา ศาลที่เกี่ยวสือหลัว ~ อิสระเดินชมเมืองเก่าลี่เจียง ทางเดินปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ

►โคลอมโบ – สิกิริยา – วัดถ้ำดัมบูลลา-ภูเขาสิงห์โต ►สวนสมุนไพร – แคนดี้ – ร้านอัญมณี – โชว์ระบำพื้นเมือง ►วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดกัลยาณี – คาลูทาร่า-กอลล์ ►วัดพระศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ โกฏเฏ-วัดคงคาราม

เพิร์ธ-ชมเมือง-ฟรีแมนเทิล-ชมแม่น้ำสวอน-สวนสัตว์เคเวอร์แชม ชมการตัดขนแกะ-ชิมไวน์-โรงงานช็อคโกแล็ต-โรงงานนูการ์-ช้อปปิ้ง

ใบไม้ผลิที่ภูฏาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ ราคาเร่ิ่มต้น 49,999.-

ทัวร์เกาหลี บินเอเซียน่าแอร์ไลน์ 02-06 เมษายน / 30 เมษายน -04 พฤษภาคม ราคาเริ่มต้น 25,900.-